beat365体育亚洲版-首頁

膨胀阀组装项目

               客户需求

                          1.产品名称:膨胀阀

                     2.检测尺寸:8*8mm

                     3.检测要求:提供中心位置坐标

                     4.检测时间:1s

                     5.检测方式:静态

                     6.通讯方式:网口

                     7.运动控制方式:PLC


                           硬件图纸

                      相机图纸

                           光源图纸